Vậy là từ tết tới giờ tôi lại chưa viết được bài blog nào. Hôm nọ tôi định làm một bài viết kêu ca về việc viết blog của mình, viết được một nửa thì cũng để đó nốt 😂

Tôi quyết định từ hôm nay sẽ viết những bài tào lao trên điện thoại luôn để tận dụng những thời gian rảnh. Viết trên mobile web thì khó chứ cài app WordPress lên cũng ok.

Ngày trước tôi tưởng website dùng WordPress.org không kết nối được với app này nhưng không ngờ khi cài jetpack có thể connect đến account của WordPress.com luôn 😗

That’s all.

0 0 vote
Article Rating