Dạo này tôi lại bị trì hoãn, một phần là vì công việc quá nhàm, một phần là vì có những việc ngoài lề tôi chẳng biết làm thế nào nên cũng lười research. Thành thử ra cứ để đó không làm, đến việc phải làm cũng để đó dồn thành một đống. Việc dồn thành một đống xong lại càng lười và càng muốn trì hoãn…

Bây giờ phải tìm cách giải quyết từng việc một chứ không thể để đó mãi được. Phải chia nhỏ công việc ra, bắt tay vào làm luôn, việc này xong mới bắt đầu chuyển sang việc tiếp theo. Trước tiên lên kế hoạch training cho internship, sau đó là bản đánh giá member mới…

0 0 vote
Article Rating