Dạo gần đây do rảnh nên muốn build một số thứ useful một chút, trong đầu cũng nảy ra một …