Nội dung bài viết dựa trên homestead v6.2.2 cho nên nếu bạn đang dùng version khác thì cách làm có thể sẽ …