Bài viết này dành cho những người đang phân vân mua gói nào của WordPress vừa tiết kiệm chi phí …