Vậy là một năm nữa đã qua, nhân tiện lúc rảnh rỗi không có task tôi ngồi viết vài dòng …