Mặc dù đã chuyển qua làm freelancer toàn thời gian và kinh doanh nhưng trên giấy tờ thì tôi thất …