Tôi thực sự thích suy nghĩ này. Hãy tưởng tượng tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai chỉ …