Tháng 6 của tôi luôn có những kỷ niệm đáng nhớ và tháng 7 của tôi luôn bận rộn. Suýt …