Tôi nhận ra viết linh tinh vui hơn Khi viết về kỹ thuật, bạn bị gò bó bởi dạy người …