Tháng cuối cùng của năm sắp đến, bình thường đến thời gian này thì mọi người sẽ háo hức lắm …