Tác giả: Donna M. Genett, Ph.D Thể loại: Sách kinh tế Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh Mở đầu: Một ngày đẹp …