Cập nhật 2018 Laravel phiên bản 5.5 trở lên đã tích hợp sẵn TrustedProxies. Bạn có thể bỏ qua bước …