Chẳng là tôi viết rất tồi, nhưng ý tưởng thì nhiều nên hay bật WordPress sử dụng chức năng quick …