Golang được phát triển từ C nên nó có khái niệm pointer. Nếu bạn chưa biết Pointer là gì thì …