Dạo này nổi hứng lên dùng Arch để dev, gặp lắm vấn đề vãi chưởng. Khi dùng Ubuntu quen rồi, …