Tôi hay giúp thằng bạn tôi cập nhật code lên production site của nó, tôi chả care nó update gì …