Chả là cái MBP của tui dùng bình thường thì pin vẫn trâu, kiểm tra pin qua coconutBattery thì vẫn …