Phiên bản MacOS của tôi là 10.13.3 và bộ gõ tiếng việt có sẵn trên Mac đang gặp hai vấn …