Cho đến thời điểm hiện tại thì gõ phím (đánh máy) vẫn là cách hiệu quả nhất để giao tiếp …