Sáng hôm nay tôi đã ra một quyết định “khá” quan trọng – thay đổi keymap từ Netbeans 6.5 sang …