Vậy là đã hết 3 tháng đầu tiên của năm 2020, cả thế giới đang gồng mình chống dịch, người …