Cũng đã 3 – 4 tháng chưa có bài mới, hôm nay tôi xin trở lại với một bài viết …