Chắc hẳn bạn nào chạy PHPStorm hoặc các IDE khác của Jetbrains trên Linux cũng hay gặp lỗi này. Đây …