Thực sự tôi rất muốn viết riêng một bài về redirect toàn bộ site bằng nhiều cách khác nhau, nhưng …