HTTP Client là gì Khi ta truy cập một website và tương tác với các thành phần của website để …