Mỗi lần Ubuntu tung ra bản LTS mới là lại có thêm một mớ lỗi cho dù đã được fix …