Để có được home office thoải mái và tốt cho sức khỏe thì tôi đã đầu tư khá nhiều. Từ …