Hôm qua trót lỡ nghịch dại format luôn HDD. Vì tôi mới mua cái SSD mSATA mới và đã cài …