Tác giả: Mạc Ngôn Thể loại: Tiểu thuyết Trung Quốc Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Trung Giới thiệu: Được viết chỉ trong …