Chuyện là hôm qua tôi mới mua cái bao da cho Kindle, mà họ lại tặng thêm cái dán màn …