Sau nhiều năm học tập và làm việc với Ubuntu, hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm …