Giống như bài viết Đừng cài Docker, Vagarnt qua apt-get của Ubuntu, tôi cũng khuyên các bạn không nên cài composer, …