Chuyện là công ty tôi phát lương qua tài khoản ngân hàng BIDV. Sẽ không có gì đáng nói nếu …