Chắc hẳn bạn nào chạy PHPStorm hoặc các IDE khác của Jetbrains trên Linux cũng hay gặp lỗi này. Đây là một lỗi không khó chịu lắm vì nó chỉ hiện thông báo mỗi lần bật lên. Nhưng nếu bạn không fix nó thì nó sẽ chậm update nội dung các file code lên IDE, nhất là những dự án lớn nhiều file. Dưới đây là cách fix nó:

Ubuntu / Arch

$ sudo touch /etc/sysctl.d/idea.conf
$ echo 'fs.inotify.max_user_watches = 524288' | sudo tee -a /etc/sysctl.d/idea.conf
$ sudo sysctl -p --system

Và cuối cùng nhớ restart IDE nhé.

PS: Cách này cũng fix lỗi trên Gitkraken luôn 😀

 

0 0 votes
Article Rating