Thực sự tôi rất muốn viết riêng một bài về redirect toàn bộ site bằng nhiều cách khác nhau, nhưng tạm thời do quá bận nên chỉ note tạm ở đây.

Dưới đây là cách dùng .htaccess để redirect toàn bộ site (cả path) để thực hiện đổi domain và thông báo cho google biết. Nếu không làm vậy thì domain mới của bạn sẽ bị coi là copy bài và mất hết những url đứng top trước đây.

Cách này rất đơn giản, chỉ việc tạo file với tên .htaccess ở thư mục gốc của domain cũ (cùng vị trí với index.php). Copy nội dung dưới đây vào và thay www.newdomain.com bằng domain mới của bạn. Vậy là xong.

RewriteEngine on
RewriteRule (.*) http://www.newdomain.com/$1 [R=301,L]

Nếu chỉ redirect tạm thời thì thay 301 bằng 302.

0 0 votes
Article Rating