Với phương châm đặt mục tiêu để không hoàn thành, nhầm, hoàn thành vượt chỉ tiêu. Năm 2019 này sẽ là năm thay da đổi thịt của The Lazy Dev blog.

  1. Clear hết bài draft cũ.
    Do bài draft quá nhiều, hôm nọ tôi đã xóa hơn 1 nửa những bài không mấy thú vị hoặc đã có quá nhiều người viết rồi. Số bài draft còn lại vẫn đang được… viết tiếp.
  2. Tập trung vào chủ đề Ubuntu, Freelance và chia sẻ chuyện nghề.
    Vì những chủ đề này có rất nhiều view.
  3. Bắt đầu từ tháng 5, một tuần sẽ có ít nhất một bài viết.
    Đã nửa năm không có bài viết chất lượng nào và tôi thấy rất thất vọng về productivity của bản thân. Để đạt được mục tiêu trên thì sắp tới tôi sẽ dành khoảng 30 phút mỗi ngày để viết.
  4. Mục tiêu phải có con số cụ thể, năm nay tôi muốn tăng lượt view mỗi ngày từ 200 lên 500 views.

Tôi sẽ thực hiện mục tiêu trên bất chấp khó khăn, bất chấp nỗi sợ hãi. À hô, à hô, à hooo. Cảm ơn vì đã đọc. Thôi tôi đi xách vữa tiếp đây ?

0 0 votes
Article Rating