Hôm nay rảnh lục lại đống extension trên chrome, tôi có một phát hiện “lạ”. Đó là cái ext tào lao mà tôi viết ba năm trước vẫn có vài trăm người dùng và lượt uninstall rất ít (có thể là họ quên). Tôi không nhớ vì lý do nào đã unpublish extension này, chắc do sợ dính bản quyền gì đó. Hứng lên tôi đã quyết định publish lại, trong tháng tới sẽ cập nhật tính năng cho nó chút. Chỉ mong anh Google đừng ban nick em  😆

Mở lại Simple Facebook Messenger 1

Stats của simple facebook messenger

Update  ngày 17/6/2018: Lên 2k users, nhưng Extension đã bị take down vì vi phạm bản quyền =))

0 0 votes
Article Rating