Thời gian vừa rồi tôi được giao nhiệm vụ phỏng vấn kỹ thuật đầu vào PHP developer cho D.A.C Tech …