Phiên bản MacOS của tôi là 10.13.3 và bộ gõ tiếng việt có sẵn trên Mac đang gặp hai vấn đề sau:

  1. Dùng preedit, tạo nên dấu gạch chân mỗi lần bỏ dấu rất khó chịu.
  2. Tự động thêm các ký tự đặc biệt như BS GS FS khi gõ, các ký tự này không thể nhìn thấy trên MAC nhưng trên các máy khác lại nhìn thấy một dấu vuông.

Để khắc phục vấn đề này ta sử dụng bộ GoTiengViet của Trần Kỳ Nam.

  1. Bạn tải file dmg từ trang chủ http://www.trankynam.com/gotv/macos/
  2. Mở file dmg ra và kéo thả icon GoTiengViet vào thư mục Applications
  3. Chạy GoTiengViet từ Launchpad
  4. Vào System Preferences > Security & Privacy > Accessibility đánh dấu tích cho GoTiengViet
  5. Nhấn Khởi động lại GoTiengViet để hoàn thành

Nếu bạn thấy icon của GoTiengViet xấu, có thể tích vào Lựa chọn > Dùng biểu tượng đen trắng trên Menu.

 

0 0 votes
Article Rating