Khi dùng go get những private repo thì tất nhiên sẽ bị lỗi permission, bởi nó dùng link https thay vì link ssh. Do vậy phải dùng config global của git để set access token thì mới clone được. Với mỗi platform thì config lại khác nhau.

Github:

git config --global url."https://${GITHUB_TOKEN}:[email protected]/".insteadOf "https://github.com/"

Gitlab:

git config --global url."https://oauth2:${GITLAB_TOKEN}@gitlab.com/".insteadOf "https://gitlab.com/"

Nếu repo chạy trên server riêng thay gitlab.com bằng domain của server đó.

0 0 votes
Article Rating