Đến hẹn lại lên, hôm nay là những project mà tôi stared.

 • https://github.com/artf/grapesjs
  Web Builder Framework thế hệ mới, giúp bạn xây dựng giao diện HTML mà không cần phải code.
 • https://github.com/you-dont-need/You-Dont-Need-Momentjs (*)
  Momentjs thực sự tuyệt vời và hữu dụng, nhưng trong trường hợp bạn cần performance cao hơn, hay khi chỉ muốn sử dụng một số tính năng datetime đơn giản nên không muốn sử dụng Momentjs? Project này sẽ hướng dẫn bạn làm điều đó.
 • https://github.com/zziz/pwc
  Papers with code, paper ở đây là một dạng tài liệu có độ tin cậy cao nhờ được kiểm chứng và chỉnh sửa kỹ lưỡng. Project này tổng hợp các paper về lập trình và là một kho tài liệu tuyệt vời đối với lập trình viên.
 • https://github.com/ripienaar/free-for-dev
  Một nơi tổng hợp các dịch vụ đám mây (SaaS, PaaS và IaaS) miễn phí. Miễn phí ở đây là trong một giới hạn nào đó (free tiers), nếu vượt qua giới hạn đó thì phải phải trả phí. Bản thân tôi cũng dùng chùa một số dịch vụ của Heroku và GAE.
 • https://github.com/TheAlgorithms/Python
  Tổng hợp các thuật toán được implement bằng ngôn ngữ Python.
 • https://github.com/iamkun/dayjs
  Lại một project nữa về xử lý thời gian cho JavaScript, đặc điểm của lib này là nhẹ và alternative với Momentjs. Lib này cũng được nhắc đến trong project You-Dont-Need-Momentjs phía trên đó.
 • https://github.com/torvalds/linux
  Star cho vui :))
5 1 vote
Article Rating