Tôi có thói quen check github trending, lúc mới biết thì thấy thú vị lắm, cảm tưởng như project nào cũng hay và cũng đem xài được. Gặp 10 cái thì star hết 9 cái :))

Dần dần nó thành nhàm, check cho có chứ star xong là bỏ xó. Nhiều khi nhìn lại đống project mình star cũng chẳng nhớ nổi là bọn nó dev về chủ đề gì.

Vì vậy tôi quyết định sẽ note lại thông tin về những project mình star, việc viết lại giúp tôi nhớ lâu hơn và biết đâu trong lúc thích hợp lại tìm được mà xài. Những project tôi đánh dấu (*) thì khả năng cao là sẽ xài bởi chúng liên quan đến những cái tôi đang làm.

 1. https://github.com/segmentio/evergreen
  Front-end framework giống như Bootstrap nhưng là viết cho React, đại khái là nó đã CSS sẵn một đống component đẹp và tương thích với React rồi rồi chỉ việc lôi ra xài thôi.
 2. https://github.com/webpack-contrib/mini-css-extract-plugin
  Plugin cho Webpack, nó hỗ trợ tách CSS từ file JS. Nó có thêm tính năng minimize, gộp file cho production và một số tính năng nữa. Ưu điểm là nhẹ và dễ xài.
 3. https://github.com/drcmda/react-spring
  Một thư viện animation, transaction và motion khá nổi tiếng cho React.
 4. https://github.com/spree/spree
  Web e-commerce viết bằng ROR.
 5. https://github.com/tailwindcss/tailwindcss (*)
  Một front-end framework khác biệt với Bootstrap, Foundation và Bulma. Nó chỉ cung cấp những CSS class hữu dụng chứ không cung cấp built-in components. Cái này thích hợp với những site có yêu cầu tùy biến cao mà vẫn cần CSS grid layout.
 6. https://github.com/jaredpalmer/formik
  Package hỗ trợ build form cho React (lại là rì ác) mà không lấy đi nước mắt của bạn :))
 7. https://github.com/fastify/fastify
  Framework đi kèm với bộ CLI tool hỗ trợ build Node.js app nhanh như người yêu cũ bạn trở mặt.
 8. https://github.com/PanJiaChen/vue-admin-template (*)
  Một bộ admin theme được dựng sẵn đã tích hợp với Vue.js, đúng cái tôi đang cần.
 9. https://github.com/google/boardgame.io
  Framework hỗ trợ làm game với JavaScript do ông lớn Google bảo hộ.
0 0 votes
Article Rating