Chả là cái MBP của tui dùng bình thường thì pin vẫn trâu, kiểm tra pin qua coconutBattery thì vẫn bình thường. Nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi sleep thì máy tui lại tụt nhanh như tụt… quần.

Tui khá là đau đầu với vấn đề này bởi nhiều khi mới sạc xong để sleep mấy hôm thì pin tụt còn 70%. Finally, tui cũng tìm thấy cách giải quyết. Đó là tắt tcpkeepalivevà đưa hibernatemode về 25 (chế độ tiết kiệm pin nhất khi sleep). Chỉ cần chạy 2 lệnh sau:

sudo pmset -b tcpkeepalive 0
sudo pmset hibernatemode 25

Chú ý là set tcpkeepalive về 0 thì nó cũng tắt luôn Find My Mac và chức năng check mail khi sleep nhé. Trong trường hợp bạn không ưng và muốn đưa 2 cái trên trở về bình thường:

sudo pmset -b tcpkeepalive 1
sudo pmset hibernatemode 3

Tham khảo:

0 0 votes
Article Rating