Dạo này nổi hứng lên dùng Arch để dev, gặp lắm vấn đề vãi chưởng. Khi dùng Ubuntu quen rồi, bản thân tưởng mình đã biết rõ Linux nhưng thực ra chưa đâu vào đâu cả.

Bài viết này để note lại là chính!

Homestead.yaml:

Cài thêm package cho Arch:

Khởi động nfs-server:

Sửa lại /etc/nfs.conf:

Khởi động lại nfs-server:

Và cuối cùng là khởi động lại homestead: