Dạo này tôi làm việc với một dự án Magento dùng git để deploy trên cả production lẫn development. Dự án này có một flow làm việc trên development env như sau:

  1.  PO tạo ticket
  2. Dev fix lỗi trên development env
  3. Commit và push ngay trên terminal
  4. Đóng ticket

Flow làm việc trên production:

  1. Commit cả source code lẫn db để backup
  2. Pull code mới nhất về
  3. Kiểm tra lỗi trên nhánh develop
  4. Nếu OK thì merge vào nhánh master
  5. Double check lại lần nữa, nếu có vấn đề thì rollback

Do không làm việc dưới local env cho nên tôi luôn phải làm việc với git trực tiếp trên termial. May mắn hôm nay tìm được project này đang trending trên github. Rất đáng để thử.

Dùng GRV làm git terminal interface 1

Tham khảo: GRV – Git Repository Viewer

 

0 0 votes
Article Rating