Tôi vừa gặp một lỗi rất là bực mình, mất nguyên cả buổi sáng không thể deploy một dự án Laravel đơn giản. Ban đầu tính xài Docker của Laraedit dùng PHP 7.0, nhưng do tôi dùng thư viện QrCode nên phải chuyển sang dùng bản Docker có PHP 7.1 mới chạy được (chưa hiểu tại sao  😆 ). Tôi quyết định xài Laradock, một phần vì thấy github của nó có nhiều sao, một phần vì document rất tốt.

Giờ lại gặp một lỗi tiếp theo là không thể khởi động mysql của Laradock, mặc dù đã tìm kiếm, tự fix, tải về bản mới cài lại… mà vẫn không thể nào chạy được dự án. Lâu rồi không cảm thấy bản thân mình bất lực đến như vậy. Sau một hồi cài đi cài lại thì tôi nhận ra lỗi này mình đã gặp rất nhiều lần nhưng chưa note lại, đó là cài soft qua package manager của Ubuntu: apt-get.

Apt-get của Ubuntu rất tốt, nhưng nó cập nhật rất chậm. Nên khi bạn muốn cài software bản mới nhất thì phải cài qua custom repo hoặc deb mới nhất tải về từ trang chủ của software đó. Haizz, cuối cùng tôi cũng đã deploy thành công nhờ cài Docker từ repo và Docker-compose tải về từ trang chủ. Các bạn tham khảo cách cài đặt từ website nhé.

0 0 votes
Article Rating