Chẳng là tôi viết rất tồi, nhưng ý tưởng thì nhiều nên hay bật WordPress sử dụng chức năng quick draft để nháp ra. Do vậy nên đa số các bài viết đều trong trạng thái pending, vì tôi viết được một đoạn rồi thấy nản quá nên bỏ đó =)). Đến hôm nay số lượng bài draft đã lớn hơn số lượng bài published  🙄 

wordpress quick draft

chức năng quick draft, bạn có thể tìm thấy ở dashboard của WordPress

Hôm nay ngồi đọc lại một bài nháp cách đây rất lâu, thấy nó cũng khá thú vị, một phần là để tự sướng, một phần tôi nghĩ một lúc nào đó bạn sẽ có cảm hứng viết tiếp. Vì vậy nếu có ý tưởng gì thì cứ nháp ra đó đi. Nhưng hãy nhớ nếu bạn đã bắt đầu thì cũng nên kết thúc nó, tuyệt đối đừng để cái nào cũng dở dang.

0 0 vote
Article Rating