Tôi hay giúp thằng bạn tôi cập nhật code lên production site của nó, tôi chả care nó update gì (vì tôi quá lười) mà lúc nào cũng chạy 4 lệnh sau khi pull code mới từ git:

Dĩ nhiên nếu có tâm tí thì phải check nó có sửa composer.json hay không. Nếu có thì phải chạy lệnh này trước:

That’s all.